Nhạc thiền tĩnh tâm - An nhiên tự tại

Niết bàn chẳng phải ở đâu xa

Khi Buông phiền não chốn ta bà

Không đúng không sai, không chấp trước

Bến bờ an lạc tự hiện ra.

(-Sưu tầm-)

 

Tag: Nhạc thiền Tĩnh tâm An nhiên tự tại

Hệ thống phân phối

Chat Zalo

X