Nhạc niệm Phật - Nam mô A Di Đà Phật

Nhắm mắt và thả lỏng

Hít thở thật nhẹ nhàng

Buông phiền não thế gian

Lắng tâm và Niệm Phật

 

Tag: Nhạc thiền Tĩnh tâm Adidaphat A Di Da Phat Nam mô A di đà Phật

Hệ thống phân phối

Chat Zalo

X